Tòa thánh: Văn hóa gặp gỡ, giáo dục cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố

Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE) nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện liên quan đến đối thoại, giáo dục và hỗ trợ các gia đình trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, cực đoan hóa mù quáng và khủng bố.

Theo Tòa thánh, việc thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ thúc đẩy sự tôn trọng và đối thoại lẫn nhau, hỗ trợ các gia đình là hạt nhân cơ bản của xã hội và giáo dục giới trẻ về các giá trị của công lý và hòa bình là những yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và cực đoan dẫn đến khủng bố (PVERLT).

Đức ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE), đã đưa ra những đề xuất này trong hai lần can thiệp riêng biệt trong Hội nghị chống khủng bố trên toàn thế giới năm 2021 của Chủ tịch OSCE, diễn ra từ ngày 20-21 / 4 tại Vienna.

Covid-19

Nêu bật một số yếu tố đã góp phần vào sự lây lan của chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố, Đức ông Urbańczyk bày tỏ lo ngại rằng đại dịch Covid-19 “đã cung cấp cho các tổ chức cực đoan và khủng bố những con đường mới, thông qua việc khai thác cảm giác dễ bị tổn thương và cô lập, trong việc thúc đẩy các mục tiêu của họ tăng cường tuyển mộ và truyền bá hận thù và bạo lực. “

Tiếp tục than thở về việc chủ nghĩa khủng bố không suy giảm bất chấp những thách thức do đại dịch gây ra, ông lưu ý rằng các nhóm cực đoan đã “thành công trong việc nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới, biến sự suy thoái kinh tế và xã hội từ đại dịch thành lợi thế của riêng họ”.   

Lạm dụng tôn giáo

Một khía cạnh khác bị các tổ chức khủng bố lạm dụng là xuyên tạc các tường thuật tôn giáo “nhằm tăng cường sự ủng hộ và đạt được các mục tiêu chính trị, kinh tế, thế tục và thiển cận”.

Khủng bố, Đức ông Urbańczyk nhấn mạnh, “không phải do tôn giáo mà là do việc sử dụng hoặc hiểu sai về nó”.

Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc họp với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao vào tháng Ba, Đức ông nhấn mạnh rằng chủ nghĩa cực đoan bạo lực và cực đoan dẫn đến khủng bố là có cơ sở vì “chủ nghĩa chính thống không có khả năng chấp nhận sự chung sống hòa bình của các sắc tộc và tôn giáo khác nhau. các nhóm, các ý tưởng và nền văn hóa khác nhau. ”

Cách tiếp cận toàn diện cần thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan

Đức ông Urbańczyk tiếp tục lưu ý rằng chủ nghĩa cực đoan bạo lực, là một “hiện tượng đa diện, được thúc đẩy bởi các yếu tố tâm lý, kinh tế xã hội, chính trị, ý thức hệ và các yếu tố khác”. Do đó, đối đầu với nó sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận bao gồm tất cả các chiều của nó.

Về vấn đề này, các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị, dân sự, giáo dục và văn hóa phải “nhận ra sự cần thiết phải thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung, chấp nhận người khác và chung sống hòa bình”, ông nói và nói thêm rằng những điều này cùng với “những lời dạy đích thực của các tôn giáo, sẽ góp phần hiệu quả vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố.

Vai trò của cộng đồng dựa trên đức tin

Ngoài các thành phần khác của xã hội hoạt động chống lại chủ nghĩa cực đoan và cực đoan, Đức ông Urbańczyk nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cộng đồng dựa trên đức tin và những người lãnh đạo của họ thông qua sự nhạy cảm đặc biệt của họ đối với cộng đồng, đặc biệt là liên quan đến việc phát hiện các dấu hiệu sớm của sự cực đoan trong các thành viên của nó.

Về vấn đề này, Đức ông tái khẳng định cam kết của Giáo hội Công giáo, thông qua các dòng tu khác nhau và các tổ chức phi chính phủ Công giáo, tiếp tục tham gia chống lại những câu chuyện có hại có thể làm phát sinh cực đoan. Ông cũng nhấn mạnh lại sự hỗ trợ của Giáo hội trong việc thúc đẩy các chương trình phục hồi và tái hòa nhập nhằm xây dựng và duy trì xã hội hòa bình.

Hỗ trợ cho gia đình

Trong sự can thiệp của mình hôm thứ Tư, Đức ông Urbańczyk đã khuyến nghị các nỗ lực chỉ đạo trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và cực đoan hóa theo hướng hỗ trợ hạt nhân cơ bản của xã hội và nhân loại – gia đình. Ông lưu ý rằng kể từ khi đại dịch xảy ra đã khiến chúng ta nhận thức được rằng nhiều người trẻ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan trên mạng, chủ yếu là khi thiếu sự giáo dục và chú ý ở nhà, các bậc cha mẹ, những người là nhà giáo dục đầu tiên của con cái họ, có thể được hỗ trợ “như họ truyền đạt các giá trị và chỉ dẫn vững chắc về cách gieo trồng công lý và hòa bình trong các xã hội mà họ đang sống. “

Bắt đầu từ cơ sở

Trước tình trạng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan vẫn còn tồn tại – “tương tự như một loại vi rút truyền nhiễm”, Đức ông nhấn mạnh tầm quan trọng của “hành động đa cấp, đặc biệt ở cấp địa phương” vì chính quyền địa phương và các tổ chức cơ sở luôn đi đầu trong các nỗ lực chống khủng bố, và đặc biệt có thể cung cấp các cơ hội giáo dục và việc làm, cũng như các chương trình phục hồi và tái hòa nhập để ngăn chặn thanh niên và những người khác khỏi bị cực đoan hóa.

Nhắc lại sự nhấn mạnh của cả Giáo hoàng Francis và Grand Imam Ahmed Al-Tayyeb về vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình thế giới, Đức ông Urbańczyk lưu ý rằng giáo dục và những giáo lý tôn giáo đích thực là những phương tiện để đánh thức ý thức tôn giáo trong các thế hệ mới nhằm đối đầu với xung đột, ích kỷ và các khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân, và cũng đề cập đến chủ nghĩa cấp tiến và chủ nghĩa cực đoan mù quáng dưới mọi hình thức của nó.

Tắt Quảng Cáo [X]