Tắt Quảng Cáo [X]

tòa thánh

Mới nhất

Tòa thánh: Văn hóa gặp gỡ, giáo dục cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố

Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE) nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện liên quan đến đối thoại, giáo dục và hỗ trợ các gia đình trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, cực đoan hóa mù quáng và khủng bố.

lên đầu trang