Tắt Quảng Cáo [X]

Tìm Hiểu

Thánh nữ Maria Mađalêna

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng lễ thánh Maria Mađalêna, một Vị Thánh được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng lễ nhớ Thánh nữ thành lễ kính. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận...

Nữ Phó Tế?

Tiến trình của Thương Hội Đồng và vấn đề truyền chức Phó tế cho Nữ giới. (Phyllis Zagano – La Croix) Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Tòa Thánh đã công bố Bộ Tài...

Kinh mười bốn mối

Thương người có mười bốn mối: Thương xác bảy mối Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn Thứ hai: Cho kẻ khát uống Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc Thứ bốn: Viếng kẻ...

Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

Ðức cha Giacôbê NGUYỄN NGỌC QUANG (1909–1990) Một vị mục tử chân chính ——————— Đức cha Nguyễn Ngọc Quang sinh ngày 23-07-1909 tại họ đạo Phước Lễ, tỉnh Bà Rịa. Thụ phong linh mục...

lên đầu trang