Tắt Quảng Cáo [X]

Tìm Hiểu

Thần học dùng để làm gì?

Nhân dịp trao giải Ratzinger 2022 cho thần học gia Michel Fédou, một bàn tròn thảo luận đã được tổ chức tại Trung tâm Sèvres với chủ đề “Thần học phục vụ dân Chúa”. Nhà thần...

lên đầu trang