Tắt Quảng Cáo [X]

Tìm Hiểu

Làm Việc Tông Đồ Là Gì?

Nhiều người nói rằng họ đi làm việc tông đồ. Làm việc tông đồ là làm cái gì vậy? Trước khi bàn về ý nghĩa của “việc tông đồ” hoặc “hoạt động tông đồ”, chúng...

Kinh ông thánh Antôn

Kinh ông thánh Antôn (1) Chúng con thân Lạy ông Thánh Antôn là thánh cả Đức Chúa trời đã chọn, cũng là con riêng Đức Bà yêu dấu. Để thông ơn phúc cho cả...

lên đầu trang