Tắt Quảng Cáo [X]

Tìm Hiểu

Cây thông làm từ hàng ngàn vỏ ốc, sò, hàu,… được xác nhận Kỷ lục Việt Nam

“Chúng tôi đã đăng ký với Tổ chức kỷ lục Việt Nam về cây thông Noel 5 tầng tán lá ở trên. Qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục là Cây thông Noel làm từ vỏ của các loài nhuyễn thể cao nhất Việt Nam. Việc trao chứng nhận của Tổ chức kỷ lục Việt Nam sẽ diễn ra vào đêm ngày 24/12 tới đây” - linh mục Hoàng Trung Hoa chia sẻ.

Cách lần hạt Mân Côi

CÁCH LẦN HẠT MÂN CÔI (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính Đọc Kinh Lạy Cha Đọc 3 Kinh Kính Mừng Đọc Kinh Sáng Danh Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha Đọc 10 Kinh Kính Mừng Đọc Kinh Sáng...

lên đầu trang