Tắt Quảng Cáo [X]

Tìm Hiểu

Làm Việc Tông Đồ Là Gì?

Nhiều người nói rằng họ đi làm việc tông đồ. Làm việc tông đồ là làm cái gì vậy? Trước khi bàn về ý nghĩa của “việc tông đồ” hoặc “hoạt động tông đồ”, chúng...

Kinh ông thánh Antôn

Kinh ông thánh Antôn (1) Chúng con thân Lạy ông Thánh Antôn là thánh cả Đức Chúa trời đã chọn, cũng là con riêng Đức Bà yêu dấu. Để thông ơn phúc cho cả...

Lễ Phục Sinh 2024

Đây là ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm việc Chúa Giêsu sống lại ba ngày sau khi bị đóng đinh, chịu chết trên thập giá và được mai táng. Biến cố Phục...

Lễ Lá năm 2024

Chúa Nhật Lễ Lá còn gọi là Chúa Nhật Khổ Nạn. Gọi là Chúa Nhật Lễ Lá phát xuất từ việc tưởng nhớ Chúa Giêsu hiển hách vào Thành Giêrusalem, được dân chúng vừa...

lên đầu trang