Tắt Quảng Cáo [X]

Danh sách các Giám mục Việt Nam nghỉ hưu

07:54 20/08/2023
hoc du

Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện có 24 giám mục nghỉ hưu trong đó người cao tuối nhất là Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần và người trẻ nhất là Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Người mới về hưu gần đây nhất là Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt (ngày 17 tháng 6 năm 2023).

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Giáo phận Ngày sinh và tuổi Nguồn
01 Gioan Baotixita Bùi Tuần Giới luật mới  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 21 tháng 1, 1927 (96 tuổi) [1]
02 Phêrô Trần Thanh Chung Ngài yêu tôi  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 10 tháng 11, 1927 (95 tuổi) [2]
03 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh Khiêm tốn phục vụ  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng 30 tháng 6, 1930 (93 tuổi) [3]
04 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Như Thầy yêu thương  Hồng y – nguyên TGM Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
 Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho
5 tháng 3, 1934 (89 tuổi) [4]
05 Stêphanô Nguyễn Như Thể Để cho thế gian được sống  Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 1 tháng 12, 1935 (87 tuổi) [5]
06 Phêrô Nguyễn Soạn Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy  Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn 15 tháng 12, 1936 (86 tuổi) [6]
07 Phêrô Trần Đình Tứ Yêu rồi làm  Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường 2 tháng 3, 1937 (86 tuổi) [7]
08 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ngài phải lớn lên   Hồng y nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
 Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
1 tháng 4, 1938 (85 tuổi)
09 Micae Hoàng Đức Oanh Cha chúng con  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 23 tháng 10, 1938 (84 tuổi) [8]
10 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Tất cả vì tình yêu Đức Kitô  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 20 tháng 3, 1940 (83 tuổi)
11 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Như một người phục vụ  Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 30 tháng 6, 1940 (83 tuổi)
12 Tôma Nguyễn Văn Trâm Hiền lành và khiêm nhượng  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
 Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
9 tháng 1, 1942 (81 tuổi)
13 Giuse Nguyễn Văn Yến Vâng Lời và Bình An  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 26 tháng 12, 1942 (80 tuổi)
14 Lôrensô Chu Văn Minh Phục vụ trong đức ái  Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội 27 tháng 12, 1943 (79 tuổi)
15 Gioan Maria Vũ Tất Sự thật trong yêu thương  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 10 tháng 3, 1944 (79 tuổi)
16 Giuse Võ Đức Minh Ngài đã yêu thương họ đến cùng  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Nha Trang 10 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
17 Antôn Vũ Huy Chương Xin vâng  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
 Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
19 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
18 Giuse Trần Xuân Tiếu Để tất cả nên một  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 20 tháng 8, 1944 (79 tuổi)
19 Phaolô Nguyễn Thái Hợp Sự thật và Tình yêu  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
 Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh
2 tháng 2, 1945 (78 tuổi)
20 Giuse Đinh Đức Đạo Này là Mình Thầy  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 2 tháng 3, 1945 (78 tuổi)
21 Phêrô Nguyễn Văn Đệ Xin cho tôi các linh hồn  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
 Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu
15 tháng 1, 1946 (77 tuổi)
22 Cosma Hoàng Văn Đạt Tình thương và sự sống  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bắc Ninh 20 tháng 7, 1947 (76 tuổi)
23 Phêrô Nguyễn Văn Tốt Hãy đi rao giảng cho
muôn dân
 Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
 Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
 Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
 Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Togo và Bénin
15 tháng 4, 1949 (74 tuổi)
24 Giuse Ngô Quang Kiệt Chạnh lòng thương  Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Nguyên GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
4 tháng 9, 1952 (70 tuổi)

Xem thêm: Danh sách Giám Mục Việt Nam sắp xếp theo tuổi năm 2023


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang