Tắt Quảng Cáo [X]

6 điều răn Hội thánh

05:57 14/08/2023

KINH SÁU ĐIỀU RĂN
Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy


Sáu điều răn mới:

1. Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc và tránh làm việc xác khi không cần trong nhừng ngày này.
2. Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
3. xưng tội trong một năm ít là một lần.
4. Chịu Mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh.
5. Ðóng góp và nâng đỡ Giáo hội.
6. Tuân giữ các luật của Giáo hội về hôn phối.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang