Tắt Quảng Cáo [X]

Sống Đạo

Kinh mười bốn mối

Thương người có mười bốn mối: Thương xác bảy mối Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn Thứ hai: Cho kẻ khát uống Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc Thứ bốn: Viếng kẻ...

lên đầu trang