Tắt Quảng Cáo [X]

Sống Đạo

Thánh nữ Anastasia

Thánh nữ Anastasia sinh tại Rôma vào hậu bán thế kỷ thứ ba trong một gia đình quý tộc. Tên Anastasia bằng tiếng Hy-lạp có nghĩa là sống lại. Mồ côi mẹ từ lúc...

lên đầu trang