Tắt Quảng Cáo [X]

Sống Đạo

Kinh Tám Mối Phúc Thật

Kinh Tám Mối Phúc Thật Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc...

lên đầu trang