Tắt Quảng Cáo [X]

Sống Đạo

Đạo của nó

Từ nhỏ tới lớn, nó được giáo dục trong môi trường vô thần. Mỗi khi phải giảng về hay có cơ hội để nói tới tôn giáo và đặc biệt tới Công giáo, hầu...

lên đầu trang