Tắt Quảng Cáo [X]

Sống Đạo

9 phẩm Thiên Thần

Chúng ta biết gì về các thiên thần? Kinh Thánh cho biết: “Người [Thiên Chúa] truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho...

lên đầu trang