Tắt Quảng Cáo [X]

Ai ngờ Cha Giuse Trần Đình Long về xây nhà hưu Linh mục lớn nhất lúc này

01:32 19/10/2023
hoc du

Xin Chúa luôn giúp Cha Long từ mọi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Cộng đoàn bấm vào video ở dưới để nghe tin nhé:


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang