Tắt Quảng Cáo [X]

Sống Đạo

Kinh Ông Thánh Giuse

CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY – Conggiao.vn Lạy ơn ông thánh Giuse, chúng con khốn khó chạy đến cùng Người, chúng con đã cầu xin cùng Đức Bà là bạn rất thánh Người cứu...

Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Kính Mến

CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY – Conggiao.vn Kinh Tin Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có...

Kinh Vì Dấu (Dấu Thánh giá kép)

CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY – Conggiao.vn Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá X (dấu Thánh giá trên trán), xin chữa chúng con X (dấu Thánh giá trên môi), cho khỏi kẻ...

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY – Conggiao.vn Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là...

lên đầu trang