Tắt Quảng Cáo [X]

Đặt vòng thì có tội không?

11:44 27/09/2023
hoc du
Thưa cha cho con hỏi: Người vợ đang đặt vòng mà đi xưng tội, cha triều bắt tháo vòng thì mới tha tội. Người ấy đi xưng tội ở cha dòng thì được tha tội và cha cũng không hỏi đến việc tháo vòng hay không. Người ấy nghĩ là không phạm tội nữa và cứ để vòng trong người mấy năm nay. Như vậy có tội trọng không thưa cha? Con cảm ơn cha.
Đáp:

Giáo huấn Giáo Hội đã nói rất rõ về vấn đề tránh thai đặc biệt trong Thông điệp Sự sống con ngừoi (Humanae Vitae), Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định: Giáo Hội  “không có quyền chấp nhận bất cứ một hành vi nào có mục đích hay dùng làm phương tiện để ngăn chặn việc sinh sản, hoặc trước khi hoặc đang khi làm hành vi hôn nhân, hoặc làm trở ngại việc diễn tiếp tự nhiên của hành vi ấy” (Số 14)

Và như vậy việc đặt vòng tránh thai hoàn toàn không được Giáo Hội chấp nhận, và nếu thực hiện hành vi đặt vòng tránh thai là có tội trọng. Và nói như linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng C.Ss.R, nhà thần học luân lý,  vòng tránh thai không đơn gỉan là dụng cụ ngừa thai mà còn là dụng cụ phá thai.

Vì đây là một trọng tội, nên khi chị đi xưng tội buộc chi phải biểu lộ hành vi thống hối, dốc lòng chừa, mà một trong những hành vị của thống hối dốc lòng chừa là phải cất dịp tội, ở đây là phải tháo vòng ra, đó là điều kiện để nhận được ơn tha thứ.

Có thể việc cha dòng giải tội cho chị không biểu chị tháo vòng là vì có thể ngài nại đến lương tâm của chị. Tức là ngài hiểu rằng, với lương tâm ngay thẳng của ngừơi tín hữu buộc chị phải tự động tháo vòng mà không cần ngài nhắc tới. Có lẽ ngài hiểu rằng, bổn phận của mỗi ngừoi kitô hữu là phải rèn luyện lương tâm của mình, để có được sự hướng dẫn chính xác và bảo đảm trong những hành vi luân lý. Nếu  thờ ơ việc giáo dục này, sự sai lầm và không hiểu biết có thể gây nên tội đáng khiển trách. Có thể ngài muốn chị phải tự hành động theo lương tâm ngay thẳng mà người Kitô hữu cần phải có.

Thân ái chào chị

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang