Tắt Quảng Cáo [X]

Vatican chỉ đạo CBCP ngừng cử hành lần thứ 75 Đức Mẹ hiện ra ở Lipa

01:26 06/08/2023
hoc du

Vatican đã ra lệnh cho Hội đồng Giám mục Công Giáo Phi Luật Tân, gọi tắt là CBCP, ngừng bất kỳ lễ kỷ niệm nào liên quan đến lễ kỷ niệm 75 năm Đức Trinh Nữ Maria hiện ra ở Lipa, Batangas.
“Bộ Giáo Lý Đức Tin yêu cầu các hiền huynh ngăn cản bất kỳ hình thức hoạt động nào liên quan đến lễ kỷ niệm được đề xuất ở Lipa,” lá thư Bộ Giáo lý Đức tin gửi cho CBCP viết.

Bức thư đã được công bố vào hôm thứ Sáu 28 Tháng Bẩy cùng với một thông tư kêu gọi người Công Giáo tuân thủ sắc lệnh năm 2015 của Vatican.

Sắc lệnh năm 2015 lặp lại chỉ thị rằng “bất kỳ và tất cả các ủy ban nghiên cứu nghi vấn về hiện tượng siêu nhiên được báo cáo về các cuộc hiện ra ở Carmel thuộc Lipa sẽ bị giải tán ngay lập tức.”

Năm 1948, Teresa Castillo, khi đó là thỉnh nguyện viên của tu viện Cát Minh ở Batangas, tuyên bố đã nghe thấy tiếng nói từ “Đức Mẹ” và chứng kiến cảnh những cánh hoa hồng rơi xuống.

Sau ba năm điều tra và cân nhắc, một sắc lệnh đã được ban hành vào năm 1951, được ký bởi các tổng giám mục và giám mục, tuyên bố việc Đức Mẹ hiện ra “không có tính chất hay nguồn gốc siêu nhiên. Đó là một quyết định được Đức Giáo Hoàng Piô XII trực tiếp phê chuẩn”.

Vào năm 2015, giữa những nhầm lẫn dai dẳng, Vatican đã tái khẳng định sắc lệnh năm 1951 của mình.

Vatican cũng tuyên bố rằng chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thẩm quyền xác nhận và tuyên bố về sự hiện ra của Đức Mẹ hoặc sự hiện ra siêu nhiên được báo cáo liên quan đến Đức Mẹ.

“Trái với sắc lệnh đã có từ năm 1951 khẳng định rằng những cuộc hiện ra được tường trình ở Lipa là không có nguồn gốc và đặc tính siêu nhiên, những nỗ lực để kỷ niệm 75 năm chứng minh rõ ràng rằng lòng sùng kính và các hoạt động xung quanh điều tương tự dường như vẫn tiếp tục không suy giảm cho đến ngày nay” Vatican cho biết.


Nguồn: CNN Philippines

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang