Tắt Quảng Cáo [X]

Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt kết thúc sứ vụ Giám mục Chính Tòa

11:26 19/07/2023
hoc du

🔔🔔🔔 Tâm tình của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt trong Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính Tòa của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt và Khai mạc sứ vụ Chính toà của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang