Tắt Quảng Cáo [X]

Xót thương 1 Nữ tu Dòng Phúc Âm Sự Sống qua đời do tai nạn giao thông

12:34 04/03/2023
hoc du

Xin hiệp dâng lời Cầu nguyện cho Linh hồn Nữ tu Maria Vũ Thị Khuy, Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang