Tắt Quảng Cáo [X]

Kinh ông thánh Antôn

11:34 06/01/2024
hoc du

Kinh ông thánh Antôn (1)

Chúng con thân Lạy ông Thánh Antôn là thánh cả Đức Chúa trời đã chọn, cũng là con riêng Đức Bà yêu dấu. Để thông ơn phúc cho cả và thiên hạ, xưa ở đời này đầy lửa kính mến Chúa, hằng ước ao cho danh cha cả sáng, cùng ái mộ phần rỗi nhân loại, nên đã làm phép lạ cứu giúp muôn vàn người khỏi tai nạn phần hồn phần xác. Khi đã về cùng Chúa thì càng được thế lực mà làm nên ơn phúc càng nhiều, nhất là mấy năm nay thế gian đầy dậy tai ương khốn nạn, thì ông Thánh Antôn càng rộng tay làm phúc. Hễ ai túng rỗi chạy đến cầu xin Người, bất luận việc lớn bé thế nào, liền được ơn Người cứu giúp. Nay chúng tôi là dân nghèo nàn thiếu thốn phần hồn phần xác, dám dâng việc lành nầy để tỏ lòng tôn kính cậy trông.

Chúng tôi thân lạy ông thánh Antôn, xin ghé mắt thương xem chúng tôi khốn khó, cho mọi người trong họ chúng tôi được ơn Người phù hộ, hầu ở đời nầy giúp nhau giữ đạo cho nên và chung cuộc làm ăn hàng ngày đủ dùng, đến khi lâm chung, xin dắt dìu linh hồn chúng con lên hợp cùng ông thánh Antôn mà ngợi khen Chúa và Đức Mẹ chẳng cùng. Amen

Kinh ông thánh Antôn (2)

Chúng con lạy ơn ông thánh Antôn, Lời người cầu bầu có quyền cứu chữa người ta khỏi chết và khỏi sự lầm mạc cùng khỏi những sự hoạn nạn tai ách bởi phép Người thì kẻ liệt lành đã Biển động được yên kẻ giam khỏi xiềng kẻ què được đi kẻ mất của được tìm thấy và hết mọi người cùng cầu ông Thánh Antôn, thì được đắt lời cầu nguyện và được khỏi những sự hiểm nghèo, túng cực.

Nhân vì sự ấy, chúng con lấy lòng trông cậy cho vững vàng làm vậy, mà chạy đến cùng ông Thánh Antôn. Xin ông Thánh Antôn phù hộ cho những ơn chúng con nài xin. Amen.


02 lời cầu nguyện ngắn để bạn xin Thánh Antôn khi đi tìm đồ đạc bị mất.

Lời cầu nguyện xin Thánh Anton giúp tìm lại vật bị mất (1)

Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôn vinh Thánh Antôn người luôn sống đẹp lòng Chúa. Ngài đã xin ơn Chúa để tìm lại những vật cho người bị mất. Xin giúp con tìm lại đức tin và lòng trông cậy kính mến Chúa. Xin giúp con luôn nhiệt thành phục vụ Chúa và sống đẹp lòng Chúa.
Xin giúp con tìm lại vật đã mất và tin tưởng vào lòng nhân ái của ngài. Amen.
(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lời cầu nguyện xin Thánh Anton giúp tìm lại vật bị mất (2)

Lạy Thánh Antôn! Người tôi tớ nhân lành của Chúa, với phép lạ quyền năng Chúa ban cho ngài. Xin giúp con tìm được vật đã mất,
Xin giúp chúng con trong cơn thử thách, gian truân,
Xin soi sáng tâm hồn để con nhận biết Thánh ý Chúa,
Xin giúp chúng con tìm lại ánh sáng mà tội lỗi đã phá hủy, và dẫn dắt con theo nhân đức của ngài để được đón nhận ơn cứu độ của Đấng Cứu Chuộc.
Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

English / tiếng Anh

Prayer to Saint Anthony (1)

O St. Anthony! Saint of Miracles! Saint of Help! I also have need of thy assistance; I have need of this special favor. I carry thy image bearing thy illustrious name on it and I call on thee to do justice for me at all times. Therefore, console me in my present necessity and grant me the help that, with full confidence I hope for. Amen.
(Say your request)
Make the sign of the cross.

Prayer to Saint Anthony (2)

O gentle St. Anthony, by your holy and apostolic life, you led countless souls to the love
of our Divine Lord. I implore you, obtain for me and my loved ones His guidance, you who
have the power to lead straying sheep back to the fold of Christ, and to find articles that are
lost. On earth your heart was filled with compassion for those in distress or sorrow.

Please bring my request before the Child Jesus, Who loved to rest in your arms, and I believe that you will help me to remain always close to our Divine Lord. O miraculous Wonder Worker, in this hour of need obtain what I ask of you. Amen.

Unfailing Prayer to St Anthony

O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity toward all God’s creatures made you worthy, when on earth, to possess miraculous powers.

Miracles followed your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or need.
Encouraged by this thought, I implore you to grant also my request.

(Make your request here.)

The answer to my prayer may require a miracle; even so, you are the Saint of Miracles!

O gentle and loving St. Anthony, whose heart was always full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the Holy Infant Jesus, who loved to rest in your arms, and the gratitude of my heart will always be yours. Amen.

Prayer to Saint Anthony for Lost Items

St. Anthony, perfect imitator of Jesus, who received from God the special power of restoring lost things, grant that I may find what has been lost.

[Mention your petition]

​At least restore to me peace and tranquility of mind, the loss of which has afflicted me even more than my material loss. To this favor, I ask another of you: that I may always remain in possession of the true good that is God. Let me rather lose all things than lose God, my supreme good. Let me never suffer the loss of my greatest treasure, eternal life with God. Amen.
St. Anthony, helper in all necessities, pray for us.


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang