Tắt Quảng Cáo [X]

Video: “Bản cáo trạng” của các Linh mục Giáo phận Vinh gửi sang Toà Thánh để lên án Đức Cha Long

11:35 20/05/2022
hoc du

Đây là video con làm cho những ai không đọc được. Mời xem:

 

Facebooker Chuyện Ao Làng chia sẻ:

Tinh thần Vinh không bao giờ ngừng thao thức về Giáo Hội, thật tuyệt vời!

Con tự hào về các Cha đã luôn thao thức vì Giáo Hội và Giáo phận nhà.
( CAL Nhắc Nhẹ đến các Đức Giám mục lần thứ 2)
Lưu ý: Đây là bản đặc biệt, càng đọc càng thấy thấm và…
Chuyện này chỉ hàng ngũ cấp cao mới biết đây là thực hay giả. Mục đích Cal cho các Đức Giám mục của HĐGM Việt Nam và các cha VPTGM Vinh biết, đây là nhắc nhẹ.
Đây là Thư đã được các Cha trong Giáo phận gửi cho Đức cha Anphong, sau một thời gian đã gửi lên HĐGM Việt Nam và Toà Thánh. Toà Thánh nhận được thư và đã gửi thư về cho HĐGM Việt Nam đồng thời trao quyền cho Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đặc biệt kinh lý điều tra. Ngài cũng đã được các linh mục góp ý và đã hiểu sự việc. Tiếp đến, Đức Cha Anphong đã liệt kê 10 linh mục được Ngài cho là những kẻ đứng đầu chống lại Đức Cha. Ngày 16-17/2/2022 Đức Khâm sứ đã đến Giáo phận Vinh để điều tra cách đặc biệt. Ngài gặp Đức Cha Anphong đầu tiên, Đức Cha Viên phụ tá thứ 2, và Cha Nam thứ 3. Nghe tất cả, nghe tất cả và nghe tất cả. Sau đó là cái kết.

Nguồn: Chuyện Ao Làng

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang