Tắt Quảng Cáo [X]

Ngày hội ơn gọi Hãy Đến Mà Xem IV – Giáo Phận Vinh 2024: ĐỪNG SỢ

10:54 20/04/2024
hoc du

Hướng về ngày “Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi” năm 2024Ban Tu sĩ và Ban Mục vụ Ơn gọi GP Vinh tổ chức Ngày hội ơn gọi “Hãy Đến Mà Xem IV”để cổ võ và cùng nhau cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo phận.

  • Chủ đề:   Đừng sợ (Ga 6, 20).
  • Thời gian: Ngày 21/04/2024 – Chúa Nhật IV Phục Sinh.
  • Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh.

[Trực tiếp]: Ngày hội Ơn gọi Hãy Đến Mà Xem IV – Chủ đề “Đừng Sợ”


Nguồn: GP VINH

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang