Tắt Quảng Cáo [X]

Thiên đàng và hỏa ngục ở đâu?

07:53 21/11/2023
hoc du
1/ Thưa cha, con có nghe người ta nói là năm 1999 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng tuyên bố là thiên đàng không ở trên 9 tầng mây, hỏa ngục cũng không ở trong lòng đất? Nếu thế không lẽ cố ĐGH đi ngược lại với Giáo lý Công giáo? Hơn nữa còn mâu thuẫn với bí mật thứ nhất Fatima khi 3 trẻ được Đức mẹ cho thấy hỏa ngục dưới lòng đất? Xin cho con hiểu rõ thêm.

2/ Con có đọc Kinh Thánh nhưng con không hề thấy Chúa miêu tả Luyện ngục gì cả thế tại sao trong Giáo lý Công giáo dạy là lại có luyện ngục?

3/ Thưa cha, tín điều Đức Mẹ đồng trinh trọn đời nghĩa là sao? Con có nghe người ta hay nói là Đức mẹ còn có con là ông Gia-cô-bê,… ngoài Chúa Giê-su. Nếu thế thì đâu phải đồng trinh trọn đời?

trinhhoaianhtu

Đáp:

1-      Tôi đã nỗ lực tìm các bản văn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về Thiên Đàng và Hỏa Ngục vào năm 1999 như bạn nói, nhưng tiếc quá tôi không gặp ở đâu cả. Nếu bạn có bạn có thể cho tôi xin bản văn. Giả như Đức chân phước Gioan Phaolô II có tuyên bố như thế thì cũng chẳng sai, bởi cụm từ thiên đàng và hỏa ngục không nói về một nơi chốn nhưng nói về một trạng thái. Chúa Giêsu cũng chỉ minh định có sự hiện hữu của hai trạng thái thiên đàng và hỏa ngục (x. Lc 23, 43 và Mt 5, 29), chứ Chúa không mô tả thiên đàng ở 9 tầng mây, hỏa ngục ở trong lòng đất. Giáo lý Công giáo số 1025 cũng chỉ dạy rằng: “Sống trên thiên đàng là ‘ở với Đức Kitô’. Những người được tuyển chọn sống ‘trong Người, nhưng ở đó họ vẫn giữ, thậm chí họ tìm được căn tính của mình, danh xưng của mình”, còn số 1035, Giáo lý nói về hỏa ngục như sau: “Đạo lý của Hội Thánh khẳng định có hỏa ngục và tính vĩnh cửu của hỏa ngục…. Hình phạt chủ yếu của hỏa ngục cốt tại muôn đời bị tách rời khỏi Thiên Chúa…”. Như vậy Giáo lý Công giáo cũng đâu có nói thiên đàng ở 9 tầng mây, hỏa ngục ở trong lòng đất!

Riêng về bí mật thứ nhất ở Fatima, chi Lucia viết : “Đức Mẹ đã tỏ cho chúng con thấy một biển lửa lớn, dường như ở dưới lòng đất. Ma quỉ và các linh hồn dưới hình người bị chìm ngập trong lửa này…” Đây là một thị kiến, ba trẻ được chỉ cho thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn tội lỗi chịu cảnh trầm luân, và qua thị kiến các em cảm thấy hỏa ngục “như là ở dưới lòng đất” chứ không xác định hỏa ngục ở trong lòng đất.

2-      Hội thánh công bố đạo lý đức tin về Luyện ngục chủ yếu qua hai Công Đồng Florentinô và Triđentinô. Đạo lý nầy trước tiên dựa vào một số bản văn Kinh Thánh nói đến lửa thanh luyện: 1 Cr 3, 15; 1 Pr 1, 7. Kế đến, đạo lý nầy cũng dựa trên tập quán cầu nguyện cho những người quá cố, điều này đã được Kinh Thánh nói đến: 2 Mcb 12, 46.

3-      Tín điều về Đức Maria trọn đời đồng trinh có nghĩa là Đức Maria đồng trinh trước khi sinh (virginitas ante partum), trong khi sinh (virginitas in partu) và sau khi sinh (virginitas post partum). Để hiểu tín điều này cách thấu đáo bạn cần nghiên cứu về Maria học còn được gọi là Thánh Mẫu học. Ở đây tôi chỉ tóm gọn như sau: tín điều về Đức Maria trọn đời đồng trinh trước tiên liên quan đến cứu chuộc học có nghĩa là thời kỳ cứu độ mới trong lịch sử loài người được thực hiện, thời kỳ ân sủng mới, thời kỳ này không phải được phát sinh bởi khả năng của lịch sử loài người, nhưng bởi ý định ngàn đời của Thiên Chúa, bởi quyền năng của Thần khí tạo dựng, Thần khí đem lại sự sống. Việc thụ thai bởi Thần khí của Đức Maria là biểu tượng đích thực về thời kỳ ân sủng này, thời kỳ Thiên Chúa hoàn tất lời hứa. Cho nên việc thụ thai mà vẫn còn đồng trinh của Đức Maria nói đến việc Thiên Chúa can thiệp cách kỳ diệu vào trong lịch sử cứu chuộc của Ngài, trong lịch sử này Ngài sẽ giải phóng nhân loại khỏi sự chết như là hậu quả của tội. Thật vậy Đấng cứu chuộc nhân loại không ai khác chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Việc nhận thức đặc tính Con Thiên Chúa của Chúa Giêsu nói đến mối tương quan với sự đồng trinh của Đức Maria: Vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu không thể có một người cha trần thế được. Vì là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu không thể được sinh ra từ một hôn nhân bình thường, cho nên việc Người được sinh ra không là một thực tại thuộc lãnh vực sinh lý học, nhưng là thuộc lãnh vực bản thể học, có nghĩa là căn cứ vào chính bản thể Thiên Chúa của Người và mối tương quan ngôi vị Cha – Con mà Người đã mặc khải. Từ đó chúng ta hiểu được việc Đức Maria thụ thai mà vẫn đồng trinh là do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Việc Maria đồng trinh trong khi sinh (virginitas in partu) đặc biệt không nói đến hiện tượng sinh lý qua con đường sinh nở tự nhiên (như khai mở con đường sinh nở, không làm tổn thương màng trinh và sự không đớn khi sinh nở không xuất hiện), nhưng nhằm trình bày đến tác động cứu vớt và giải thoát của ân sủng bởi Đấng cứu độ vượt trên bản tính tự nhiên con người, một bản tính bị “tổn thương” vì tội nguyên tổ.

Khi nói “Giuse không biết bà cho tới khi bà sinh con đứa con trai” không có mâu thuẫn với lời tuyên tín, vì ở đây tác giả đoạn văn muốn nhấn mạnh thân thế Chúa Giêsu, Giuse quả thật không là người cha xác thịt của Chúa Giêsu.

Ngoài ra việc Thánh Kinh gọi “Anh chị em” của Chúa Giêsu, đó chỉ là cách xưng hô Hy lạp và Aramen, và ngôn ngữ của nhiều nước khác cho tới ngày, nhằm áp dụng cho “bà con ruột thịt trong đời thứ nhất và đời thứ hai” (x. Gen 13, 8; 14, 14; 24, 48). Vì thế, có thể khái niệm anh chị em này trong cộng đoàn người Palestin đã được chuyển dịch từng chữ vào trong ngôn ngữ Hy lạp, cho nên anh chị em ở đây được hiểu về trong quan hệ bà con nhiều hơn.

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường


 

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang