Tắt Quảng Cáo [X]

Bà Véronica lau mặt cho Chúa có phải là Thánh không ?

10:00 15/04/2022
hoc du

Có người nhận là Thánh Bổn Mạng mà trong lịch phụng vụ không có ngày kính ? Vậy thưa Cha, cho con hỏi: Bà Véronica lau mặt cho Chúa có phải là Thánh không ?

Bà Veronica được tôn kính trong lịch sử Giáo Hội như một vị Thánh. Ngài không phải là một vị Thánh được tuyên phong theo các thủ tục như chúng ta áp dụng theo luật Giáo Hội ngày nay nhưng được tập thể tín hữu sùng mộ như những vị thánh khác trong các thế kỷ đầu lịch sử Giáo Hội.

Về tiểu sử của Ngài cũng không có tài liệu lịch sử chắc chắn mà chỉ dựa trên truyền tụng, truyền thuyết khác nhau. Có người đồng hóa Thánh Veronica với bà Matta chị của Maria và Lazarô, người khác thì lại cho Ngài là vợ của Ông Zakêu.

Truyền thuyết khá phổ thông là đồng hóa Thánh Veronica với người đàn bà loạn huyết được Chúa chữa cho khỏi nhờ sự động chạm đến gấu áo của Chúa được kể lại trong Phúc Âm (Mt 9:20-2; Mk 5:25-34; Lk 8: 43-48).

Theo truyền thuyết sau này Thánh Veronica từ Giêrusalem đã gặp Chúa Giêsu trên “đường Thánh Giá” (Via Dolorosa) tiến tới đỉnh đồi Canve. Khi Thánh Nữ lau mặt Chúa Giêsu với chiếc khăn trùm đầu của Thánh nhân thì hình khuôn mặt của Chúa Giêsu đã in ấn trên khăn ấy.

Biến cố này đã được tưởng nhớ trong Chặng Đàng Thánh Giá (nơi thứ sáu). Theo một truyền thuyết khác, chiếc khăn này đã được Veronica trao cho Hoàng Đế Rôma tên là Tiberius.

Qua tấm khăn này Chúa đã thực hiện nhiều phép lạ cho kẻ mù được sáng, cho kẻ chết sống lại. Chính tên chỉ Thánh Nữ cũng do chữ Latin “Vera” có nghĩa là “thật” và tiếng Hy-lạp “Icon” có nghĩa là “hình ảnh”.

Thánh Veronica không được ghi trong lịch phụng vụ của Giáo Hội sau Vatican II nhưng có những truyền thống đã kính nhớ Thánh Nữ vào ngày 12 tháng 7 hay theo truyền thống khác, vào ngày Thứ Ba trước Lễ Tro.

Thánh Veronica còn được những nhiếp ảnh gia và những người làm nghề giặt ủi nhận làm bổn mạng.

Trong Giáo Hội còn có vị Thánh cũng có tên là Veronica, với tên đầy đủ là Veronica Giuliani, người Ý. Thánh Nữ được in năm dấu Thánh. Thánh Nữ đã được phong thánh năm 1839, lễ kính ngày 10 tháng 7.

 


Nguồn: Trang Tin Mừng

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang