Tắt Quảng Cáo [X]

Kinh Lòng Thương Xót Chúa cầu nguyện cho các Linh Hồn .(Có lời kinh để cùng đọc mỗi ngày)

12:18 25/04/2024
hoc du

Ngày 13 tháng 09 năm 1935, trong lúc cầu nguyện, Nữ tu Faustina nhận được một thị kiến: Một thiên thần được Chúa sai đến để trừng phạt một thành nọ. Chị bèn xin Chúa dủ lòng thương tha cho dân thành, nhưng lời cầu nguyện của chị xem ra bất lực. Bỗng chị thấy Thiên Chúa Ba Ngôi và đồng thời cảm nhận được quyền năng ân sủng của Chúa Giêsu trong tâm hồn chị. Chị cũng thấy chính mình đang cầu nguyện với Chúa Cha trong lời lẽ này: “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội chúng con và tội toàn thế giới. (476) Đang lúc cầu nguyện theo lời Chúa dạy, thì chị thấy thiên thần ngưng thi hành lệnh trừng phạt.
Ý nghĩa Chúa Nhật Lòng Thương Xót ChúaNgày hôm sau trước khi vô nhà nguyện, chị lại được nghe tiếng nói dạy chị đọc lời nguyện hôm trước mà Chúa gọi là: “Cách lần hạt”. Từ đó chị đọc không ngừng, đặc biệt cho các linh hồn hấp hối. Chúa nói: ”Con hãy thúc giục các linh hồn đọc chuỗi hạt này Cha dạy cho con. (1541) Bất cứ ai đọc nó sẽ được sự thương xót dồi dào vào giờ chết. (687) Khi các con đọc chuỗi hạt này cho kẻ sắp chết, Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và kẻ lâm chung, không phải với tư cách Quan Toà, nhưng với tư cách là Vị Cứu Rỗi tràn đầy Lòng Thương Xót. (1541) Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng cách mấy, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của Ta. (687) Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều các con xin hợp ý muốn của Ta.” (1731)

Để lãnh nhận ân sủng của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, cần ba điều kiện sau:

– Thỉnh cầu: hãy cầu nguyện với Đức Kitô lên Thiên Chúa Cha.
– Thực hành: hãy yêu thương và tha thứ cho tha nhân
– Tín thác: hãy tin tưởng phó thác vào Lòng Chúa Thương Xót.

Về cách sử dụng chuỗi hạt, Chúa Giêsu nói: “Mỗi lần vào nhà nguyện, hãy lập tức lần chuỗi này. Kinh đó sẽ làm nguôi cơn thịnh nộ của Ta. Con hãy đọc kinh đó trong 9 ngày (Tuần cửu nhật).

Cách lần hạt Lòng Chúa Thương Xót:


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang