Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Linh mục Giuse Nguyễn Duy Nhất thuộc GP.Phú Cường đã được Chúa gọi về

01:18 24/08/2022
hoc du
CHA GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT, Chánh xứ Giáo xứ Minh Lập. Qua đời: 13h20 thứ Ba ngày 23/8/2022. 

– Nghi thức tẩn liệm: 08h00 thứ Tư ngày 24/8/2022, tại tư gia ông bà cố thuộc Giáo xứ Thượng Phúc, do cha Simon Nguyễn Văn Thu – Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường – chủ sự; sau đó, linh cữu cha Giuse Nguyễn Duy Nhất được rước về và quàn tại nhà thờ Giáo xứ Minh Lập (ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

– Thánh lễ an táng: 08h00 thứ Sáu, ngày 26/8/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường.

– Sau thánh lễ, linh cữu cha Giuse Nguyễn Duy Nhất được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của Giáo xứ Bến Sắn) .

☀ Đôi nét tiểu sử cha Giuse Nguyễn Duy Nhất :

– Sinh: ngày 30/4/1968, tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

– Rửa tội: ngày 05/5/1968, tại Giáo xứ Thượng Phúc, Giáo phận Phú Cường.

– Vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: ngày 13/10/1995.

– Thụ phong Phó tế: ngày 29/6/2001, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

– Thụ phong Linh mục: ngày 25/6/2002, tại nhà thờ Giáo xứ Chánh toà Phú Cường.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Giuse Nguyễn Duy Nhất đã đảm nhiệm:

– Phó xứ Giáo xứ Bến Sắn: từ tháng 9/2002 đến tháng 12/2005.

– Chánh xứ Giáo xứ Tân Lập: từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2012.

– Chánh xứ Giáo xứ Bến Trường: từ tháng 12/2012 đến tháng 5/2017.

– Chánh xứ Giáo xứ Minh Lập: từ tháng 5/2017 đến ngày qua đời – ngày 23/8/2022.

☀ Trong Giáo phận Phú Cường, kính xin :

– Mỗi cha dâng 02 thánh lễ;

– Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một giờ kinh nhật tụng;

– Mỗi giáo xứ, giáo họ dâng một chuỗi Mân côi.

→ để cầu cho linh hồn cha Giuse Nguyễn Duy Nhất được sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa.

(đã ký)

LM Simon Nguyễn Văn Thu

Tổng đại diện


Nguồn: GP Phú Cường

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang