Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Một Tu sĩ Linh mục dòng Anh Em Hèn Mọn, OFM mới được Chúa gọi về

07:47 19/08/2022
hoc du
XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO Tu sĩ CARÔLÔ NGUYỄN THÀNH TRIỆU, OFM của Dòng Anh Em Hèn Mọn chúng con. 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN CARÔLÔ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.

Tu sĩ CARÔLÔ NGUYỄN THÀNH TRIỆU, OFM

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1934, đã được Chúa gọi về

khoảng 10 giờ 00 sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 08 năm 2022, tại Cộng đoàn Phanxicô Bình Giã.

Một số hình ảnh:


– Nguồn ảnh: Trần Minh Thạch
– Nguồn tin: Dòng Anh Em Hèn Mọn

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang