Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Buồn: Linh mục Phaolô Lê Văn Nhẫn thuộc GP Vĩnh Long mới được Chúa gọi về

02:25 16/06/2022

Sự Sống Này Chỉ thay đổi mà không mất đi.

Xin Cộng Đoàn thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Phaolô…Nguồn: GP Vĩnh Long

 

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang