Tắt Quảng Cáo [X]

Phim: Cuộc đời Chúa Giêsu – The Jesus Film trọn bộ

03:43 14/12/2021
hoc du

Chúa Giê-su chỉ rao giảng trong khoảng 3 năm nhưng đã là Đấng Cứu Độ cho loài người từ 2000 năm trước cho đến hôm nay và mãi mãi. Lịch sử dụng hiện nay cũng bắt đầu lấy từ mốc thời gian Chúa Giáng Sinh hơn 2000 năm trước…


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang