Tắt Quảng Cáo [X]

Kinh Vì Dấu (Dấu Thánh giá kép)

12:56 08/12/2022

CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY – Conggiao.vn

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá X (dấu Thánh giá trên trán), xin chữa chúng con X (dấu Thánh giá trên môi), cho khỏi kẻ thù X (dấu Thánh giá trên ngực), nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang