Tắt Quảng Cáo [X]

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đến Giáo Phận Vinh

01:23 03/12/2023
hoc du

Phêrô Nguyễn Văn Khảm (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952) là một giám mục Công giáo người Việt. Đức cha Phêrô hiện đảm nhận vai trò giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho và Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025. Khẩu hiệu giám mục của Đức cha Phêrô là “Hãy theo Thầy”. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, Đức cha Phêrô còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Đức cha Phêrô được đánh giá là một Giám Mục có tài thuyết giảng.

Theo Facebook Chuyện Ao Làng chia sẻ thì Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm(giám mục Chính Tòa giáo phận Mỹ Tho) sẽ về Giáo Phận Vinh để thuyết giảng tuần tĩnh tâm cho Linh mục đoàn Giáo Phận Vinh.

Ngày 04/12/2023 tới đây, linh mục đoàn Giáo phận Vinh sẽ bước vào tuần tĩnh tâm.

Vị giảng phòng: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

Mong rằng sắp tới đây qua vị giảng phòng là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cho linh mục đoàn Giáo phận Vinh, sẽ củng cố thêm sự hiệp nhất trong giáo phận Vinh, giữa giáo dân và mục tử, giữa Giám mục và mọi thành phần trong giáo phận Vinh. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho giáo phận Vinh lúc này.

Được biết trước đó Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong Thánh Lễ nhật sứ vụ Giám mục Giáo phận Vinh của Đức cha AnPhong Nguyễn Hữu Long ngày 12 tháng 2 năm 2019, Đức Giám Mục phêro Phêrô Nguyễn Văn Khảm là người giảng trong Thánh Lễ này. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ trong Thánh lễ nhận sứ vụ Giám mục Giáo phận Vinh của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long như sau:

 

Lời Ngỏ Từ Trái Tim Của Chuyện Ao Làng!
” Con mong muốn các vị Mục Tử hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu để bảo vệ, chăm sóc đoàn chiên mà Ngài đã trao phó”.

Người đăng: Chuyện Ao Làng vào Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang