Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ THIÊN, Hội dòng MTG Thanh Hóa, đã an nghỉ trong Chúa

03:00 01/03/2023
Xin Cộng Đoàn hiệp lời cầu nguyên cho Linh Hồn Nữ Tu AnNa.


Nguồn: GP Thanh Hóa

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang