Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Một nữ tu 80 tuổi mới được Chúa gọi về – Xin cầu nguyện !

11:44 06/06/2022
hoc du
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh
HỘI DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI CHU KÍNH BÁO

𝗡𝘂̛̃ 𝘁𝘂 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗖𝗹𝗮𝗿𝗮 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗚𝗮̂́𝗺. 𝗔𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗮 𝗹𝘂́𝗰 𝟭𝟰 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝟯𝟬 𝗖𝗵𝘂́𝗮 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁, 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟱 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟬𝟲 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮

𝗛𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̣ 𝟴𝟬 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶 – 𝗞𝗵𝗮̂́𝗻 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝟱𝟵 𝗻𝗮̆𝗺.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Nữ tu Maria Clara sớm được hưởng tôn nhan Chúa.Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang