Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: 1 Nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng mới được Chúa gọi về – Xin cầu nguyện!

12:00 15/01/2023
hoc du

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX – TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG
“Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,4)

CÁO PHÓ
Chị em Nữ tu Chúa Quan Phòng – Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng báo tin:

Nữ tu: Marie Innocentia TRẦN THỊ ĐỎ
Sinh ngày: 27.03.1931, Tại: Rạch Giá – Kiên Giang
Nhập Dòng: ngày 09.09.1950
Khấn Dòng: ngày 08.09.1951
Khấn Trọn: ngày 14.01.1957

Đã được Chúa gọi về với Người lúc: 13 giờ 10′ ngày 14 tháng 01 năm 2023 tại Tu viện Cù Lao Giêng
Hưởng thọ: 92 tuổi. Khấn Dòng: 72 năm

Nghi thức Nhập quan: 09:00 ngày 15.01.2023
Nghi thức Di quan: 15:45 ngày 15.01.2023
Thánh lễ An táng: 16:00 ngày 15.01.2023, tại Nguyện đường Tu viện Cù Lao Giêng.

Quá trình Phục vụ:
– Từ năm 1951 – 1955: Sóc Trăng
– Từ năm 1955 – 1962: Pháp
– Từ năm 1967 – 1970: Sóc Trăng
– Từ năm 1970 – 1975: Hai Bà Trưng
– Từ năm 1975 – 1989: Măng La
– Từ năm 1989 – 1990: Kim Phước
– Năm 2021: Cù Lao Giêng
– Ngày 15.04.2021: Nhà Hưu dưỡng Thánh Gioan – Cù Lao Giêng
Xin cầu cho linh hồn Nữ tu Marie – Innocentia Trần Thị Đỏ được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang