Tắt Quảng Cáo [X]

Video

Về nhà với Chúa đi anh “Hoài Linh”

Về nhà với Chúa đi anh “Hoài Linh”

Từ sáng đến giờ, nhiều người đã chuyển gửi bài viết hay đó là tâm tình của một người rất chân thành và có thể nói là rất chân thành gửi đến anh Hoài Linh. Như ông bà ta đã dạy : “đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Đây có lẽ là tâm tình của bao khán thính giả dành cho Anh.

Mừng Lễ Chúa Hiện Dung 6/8

Câu truyện Chúa Giêsu biến hình đã được phụng vụ nhắc tới trong ngày Chúa nhật II mùa Chay đề hướng lòng tín hữu về mầu nhiệm Phục sinh ,hầu biết đi con dường chay tịnh khổ gía của Người. Hôm nay phụng vụ nhắc lại câu truyện ấy có lẽ vì ngày 6 tháng 8 kỷ niệm cung hiến Đền thờ Chúa biến hình trên núi Taibor.

lên đầu trang