Tắt Quảng Cáo [X]

Tóm tắt tiểu sử Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

12:09 07/03/2023
hoc du

Tóm tắt tiểu sử Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

 • 11/11/1944 : Sinh tại Đà Lạt
 • 1956-1963 : Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 • 1963-1964 : Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 • 1964-1970 : Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Rôma
 • 17/12/1970 : Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính toà Đà Lạt
 • 1971-1975 : Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà, Đại học Đà Lạt
 • 1975-1995 : Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, Đại học Đà Lạt
 • 1996-2008 : Giáo sư Thần học Tín lý tại Đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội, Huế
 • 1995-1999 : Tổng đại diện Giáo Phận Đà Lạt
 • 26/03/1999 : Được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Chính Toà Giáo Phận Mỹ Tho
 • 20/05/1999 : Thụ phong Giám mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt, do Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong; Châm ngôn Giám mục: “Chúa là niềm vui của con”
 • 27/05/1999 : Nhận chức tại Giáo Phận Mỹ Tho
 • 28/09/2013 : Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận TP. HCM
 • 2013-2016 : Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
 • 22/03/2014 : Tổng Giám Mục Chính Toà Tổng Giáo Phận TP. HCM
 • 07/03/2018 : Về nhà Cha lúc 04 giờ 25, hưởng thọ 74 tuổi

  Nguồn: TGP Sài Gòn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang