Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Một Tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn, OFM mới được Chúa gọi về

01:36 10/01/2023
hoc du
XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO Tu sĩ Fidel Lê Trọng Nhung, OFM của Dòng Anh Em Hèn Mọn.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN Fidel được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN. 

Tu sĩ Fidel Lê Trọng Nhung, OFM 

Sinh ngày 110 tháng 1 năm 1924, đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 15 phút,  thứ Hai, ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại Cộng đoàn Phanxicô Thủ Đức.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Tu sĩ Fidel sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen !


Nguồn: Trần Minh Thạch

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang