Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Tu sĩ Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam mới qua đời

05:49 08/04/2023

CÁO PHÓ

“Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25).

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam
và Gia đình thương tiếc kính báo

Tu sĩ ANTÔN TRẦN ĐÌNH LỆ, SVD

sinh ngày 05 / 03 / 1949
tại Cây Vông, Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
đã được Chúa gọi về
lúc 02 giờ 00 sáng ngày 08 / 04 / 2023
tại Nhà hưu dưỡng SVD Nha Trang

hưởng thọ 74 tuổi.

THÁNH LỄ AN TÁNG

08 giờ 00 sáng , Thứ Ba, ngày 11 / 04 / 2023
tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Gia, Gp. Nha Trang

(Linh cữu được an táng tại nghĩa trang Phước Đồng)

—oOo—

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, cùng toàn thể Ông Bà Anh Chị Em đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho linh hồn Thầy Antôn sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin chân thành tri ân Quý vị!

TỈNH DÒNG NGÔI LỜI – GIUSE
kính báo

_________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Lễ An Táng Thầy Antôn Trần Đình Lệ, SVD

 

 Thứ Bảy:        8/4/2023 – Lễ Vọng Phục Sinh

09h00:             Tiếp Đón Thân Nhân Của Thầy Antôn Trần Đình Lệ, SVD

15h30              Thỉnh Sinh Năm 1 Viếng Xác và Cầu Nguyện

16h30              Thỉnh Sinh Năm 2 Viếng Xác và Cầu Nguyện

17h30              Cộng Đoàn Nhà Chính Viếng Xác và Kinh Chiều

19h30              Lễ Vọng Phục Sinh (thêm ý cầu cho Linh Hồn Antôn): (Cha Giảm Tỉnh chủ tế)

21h00-24h00: Bề Trên Nhà Chính và 2 Thỉnh Sinh Canh Thức Bên Linh Cữu

24h00-03h00: Cha Xuân Hải và 2 Thỉnh Sinh Canh Thức Bên Linh Cữu

 

Chúa Nhật:    9/4/2023 – Lễ Phục Sinh

05h00:             Kinh Sáng

05h30:             Lễ Phục Sinh (thêm ý chỉ cầu cho Linh Hồn Antôn): (cha Bề Trên Nhà Chính chủ tế)

07h00-11h00   Tiếp Đón Khách: Cha Gia Hoàng và Một Số Em Thỉnh Sinh

07h00-11h00   Các Hội Đoàn Viếng Xác và Cầu Nguyện

14h30-17h00   Tiếp Đón Khách: Cha Xuân Chỉnh và Một Số Em Thỉnh Sinh

14h30-17h00   Các Hội Đoàn Viếng Xác và Cầu Nguyện

17h30              Cộng Đoàn Nhà Chính Viếng Xác và Kinh Chiều

19h30              Kinh Tối. Sau đó, Nghi Thức Phát Tang: (Cha Phụ Trách Thỉnh Viện chủ sự)

(Tất cả các Anh Em thuộc Dòng Ngôi Lời đeo tang – từ Tập Sinh trở lên)

20h00              Nhà Tình Thương Hướng Dương Viếng Xác và Đọc Kinh

20h30              Các Sơ MTG Cộng Đoàn Gx. Thánh Gia Viếng Xác và Đọc Kinh

21h00-24h00: Cha Tất Đạt và 2 Thỉnh Sinh Canh Thức Bên Linh Cữu

24h00-03h00:  Cha Xuân Sơn và 2 Thỉnh Sinh Canh Thức Bên Linh Cữu

 

Thứ Hai:        10/4/2023

05h00              Kinh Sáng

05h30:             Thánh Lễ:   (Cha Phụ Trách Nhà Hưu chủ tế)

07h00-11h00   Tiếp Đón Khách: (Cha Văn Sỹ và Một Số Em Thỉnh Sinh)

07h00-09h00   Các Đoàn Thể Viếng Xác và Cầu Nguyện

09h30:             Hạt Nha Trang Viếng Xác và Thánh Lễ

10h30-15h30   Các Hội Đoàn Viếng Xác và Cầu Nguyện

14h30-17h00   Tiếp Đón Khách: (Cha Nguyên Vũ và Một Số Em Thỉnh Sinh)

16h00:             Hạt Ninh Thuận Viếng Xác và Thánh Lễ

17h30              Gx. Thánh Gia Thánh Lễ – (Chủ Tế: Hai Cha Gx. Thánh Gia)

19h00:             Các Hạt Cao Nguyên / Bình Phước / Kim Châu – Đà Nẵng /

Xuân Lộc / Gia Lai – Kon Tum / Vinh Viếng Xác / Thánh Lễ

21h00-3h00:    Cha Phú và Cha Thức Cùng 2 Thỉnh Sinh và Đệ Tử Canh Thức Bên Linh Cữu

 

Thứ Ba:          11/4/2023

05h30:             Thánh Lễ       (Học Viện Ngôi Lời Sài Gòn phụ trách)

07h15:             Nghi Thức Tẩn Liệm và Di Quan (cha Phó Bề Trên Nhà Chính chủ sự)

08h00:             Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Gx. Thánh Gia  (Cha Tổng Đại Diện chủ tế)

Nghi Thức Tiễn Biệt tại Nhà Thờ: (Cha Xứ Gx. Thánh Gia chủ sự)

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang