Tắt Quảng Cáo [X]

Âu lo của Đức Cha Long Giáo Phận Vinh xin cầu nguyện

10:14 04/12/2023
hoc du

Kính chào quý ông bà anh chị em, trên trang Facebook Người Kito hữu Giáo Phận Vinh chia sẻ về tâm tư, nỗi âu lo của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long về Giáo phận Vinh. Ngài cảm thấy lo âu vì trách nhiệm nặng nề trong khi mình tài hèn đức mọn, biết có đảm đương nổi Giáo phận này không khi trao vào tay Ngài một Giáo phận lớn và đông giáo dân.
NỖI ÂU LO CỦA ĐỨC CHA ANPHONGSO NGUYỄN HỮU LONG KHI VỀ NHẬN SỨ VỤ TẠI GIÁO PHẬN VINH

Khi được tin bổ nhiệm vào Vinh, tôi đi từ cảm xúc vui-buồn-lo, đến cảm giác phó thác-bình an. Tôi vui vì sự bổ nhiệm này nói lên sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh dành cho, khi trao vào tay tôi một giáo phận lớn và đông giáo dân, có bề dày lịch sử, nổi tiếng về lòng tin, lòng đạo đức và lòng kiên trung giữa bao gian lao khốn khó. Đồng thời tôi cũng cảm thấy lo âu vì trách nhiệm nặng nề trong khi mình tài hèn đức mọn, biết có đảm đương nổi giáo phận này không.

Giáo phận Vinh ở miền Trung là nơi tôi chưa biết gì, thì tự nhiên tôi có ái ngại. Tuy nhiên, tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa, Chúa muốn gì tôi vâng theo, thì những trăn trở hay ái ngại đó tan biến đi. Nếu Chúa trao gánh nặng, thì Chúa sẽ cũng vác, cùng đồng hành với tôi. Sau cùng, tôi phó dâng mọi sự trong tay Chúa. Chúa muốn thì tôi xin vâng. Và tôi thấy bình an.

Chỉ chưa đầy 5 năm nhận sứ vụ tại Giáo phận Vinh, nhưng đã có nhiều điều phải khiến cho Đức cha phải buồn lòng. Bởi lẽ Đức tin của người kito hữu Vinh sâu sắc, không dễ làm cho họ bỏ đạo nhưng trái lại họ cũng rất cứng đầu và bảo thủ. Đáng buồn hơn hàng giáo phẩm Vinh đã có một số cha vi phạm cả giáo lý, giáo luật, bị Đức cha phạt vạ nhưng lại không hoán cãi mà quay lại kêu gọi con chiên chống Đức cha. Thật là đáng buồn.

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, xin Ngài hãy bảo vệ, che chở cho Đức cha để Ngài “vững dạ an tâm” chăm sóc địa phận Vinh. AMEN.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang