Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Rạng sáng, 2 Nữ tu dòng MTG được Chúa gọi về – Xin cầu nguyện !

12:40 14/01/2023
hoc du

Cáo phó: Nữ tu Anê Nguyễn Thị Dậu – Hội Dòng MTG Phát Diệm

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh – Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm kính báo:

Nữ tu Anê Nguyễn Thị Dậu đã được Chúa gọi về lúc 2h00 ngày 12/1/2023, hưởng thọ 78 tuổi – 58 năm khấn dòng…

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Anê sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. !

Cáo phó: Nữ tu ANNA PHÙNG THỊ XUÂN HOAN – Hội Dòng MTG NHA TRANG

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH – HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG Trân Trọng Kính Báo:

Nữ tu ANNA PHÙNG THỊ XUÂN HOAN
Sinh ngày 08 tháng 10 năm 1933 tại Quảng Bình

Đã được Chúa gọi về lúc 04 giờ 00 phút thứ Năm ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại Nhà mẹ Hội Dòng(89 Văn Tứ Tây, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa)

Khấn Dòng: 60 năm
Hưởng thọ: 90 tuổi

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 05g30’ thứ Sáu ngày 13 tháng 01 năm 2023, tại Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên, quý Tu sĩ và quý vị hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Chị Anna được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang