Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Nữ tu trẻ dòng MTG Nha Trang mới về với Chúa – Xin cầu nguyện !

11:07 15/06/2022
hoc du

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh – Dòng Mến Thánh giá Nha Trang kính báo:

Nữ tu Monica NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG đã được Chúa gọi về lúc 9h30 ngày 15/6/2022, hưởng dương 49 tuổi – 23 năm khấn dòng…

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Monica sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. !


Nguồn: GP Nha Trang

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang