Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Hội dòng MTG Phát Diệm báo tin buồn Nữ tu Maria Phan Thị Sao mới được Chúa gọi về

05:13 01/07/2022
hoc du

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh – Dòng Mến Thánh giá Nha Trang kính báo:

Nữ tu Maria Phan Thị Sao đã được Chúa gọi về lúc 2h30 ngày 1/7/2022, hưởng dương 89 tuổi – 61 năm khấn dòng…

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. !


Nguồn: GP Phát Diệm

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang