Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Vui Lớn Cha Long Sắp Đi Nhận Giáo Xứ – Xin Cầu Nguyện cho Linh Mục Giuse Trần Đình Long

12:33 16/04/2023
hoc du

Theo 1 nguồn tin dự báo cho biết Cha Long sắp tới đây sẽ nhận bài sai đi coi xứ…


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang