Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Nữ tu trẻ thuộc Dòng Chúa Quan Phòng mới được Chúa gọi về

02:02 21/08/2022
hoc du

Dòng Chúa Quan Phòng kính báo: Nữ Tu Têrêsa Trần Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 20/04/1975 khấn dòng năm 2002, tròn 20 năm khấn dòng, mới được Chúa gọi về, hưởng dương 47 tuổi.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện !


Nguồn: GP Cần Thơ

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang