Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Nữ tu Marie-Basile Nguyễn Thị Thảo, SPP mới được Chúa gọi về

11:33 28/08/2022
hoc du

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX – TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG:

CÁO PHÓ
Chị em Nữ tu Chúa Quan Phòng
Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng báo tin

Nữ tu : Marie-Basile NGUYỄN THỊ THẢO

Sinh ngày : 12.05.1943

Tại : Bình Đức – Long Xuyên

Nhập Dòng : ngày 31.05.1961

Khấn Dòng : ngày 31.05.1963

Khấn Trọn : ngày 11.02.1973

Đã được Chúa gọi về với Người lúc : 08g05 sáng ngày 28.08.2022

Tại : Tu viện Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng .

Hưởng thọ : 79 tuổi

Khấn Dòng : 59 năm

Nghi thức Nhập quan lúc : 15g00 ngày 28.08.2022

Nghi thức Di quan lúc : 15g45 ngày 29.08.2022

Thánh lễ An táng lúc : 16g00 ngày 29.08.2022 tại Nguyện đường Tu viện Cù Lao Giêng .

◾️QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ :

– Từ năm 1963 – 1965 : Bò Ót
– Từ năm 1965 – 1968 : Sa Đéc
– Từ năm 1968 – 1970 : Bạc Liêu
– Năm 1970 : Kinh viện Đà Lạt
– Từ năm 1971 – 1975 : Cần Thơ
– Từ năm 1975 – 1980 : Năng Gù
– Từ năm 1980 – 1984 : Cần Thơ
– Từ năm 1984 – 1994 : Năng Gù
– Từ năm 1994 – 2002 : Sa Đéc
– Từ năm 2004 – 2012 : Cần Thơ
– Ngày 01.11.2012 : Nhà Hưu dưỡng Thánh Gioan – Cù Lao Giêng.


Xin cầu cho linh hồn Nữ tu Marie- Basile Nguyễn Thị Thảo được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa .  🙏 🙏 🙏

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang