Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Một nữ tu thuộc Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu mới qua đời

08:48 07/10/2022
hoc du
Xin hiệp dâng lời Cầu nguyện cho Linh hồn Nữ tu Maria Phanxica sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang