Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Nữ tu Marie-Claude Long Thị Chức, SPP mới được Chúa gọi về

03:00 18/09/2022
hoc du

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX – TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG

” Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4)

CÁO PHÓ

 

Chị em Nữ tu Chúa Quan Phòng – Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng báo tin:

Nữ tu : Marie-Claude LONG THỊ CHỨC

Sinh ngày : 05.09.1929

Tại : Rạch Giá

Nhập Dòng : ngày 08.09.1951

Khấn Dòng : ngày 08.09.1953

Khấn Trọn : ngày 14.01.1958

Đã được Chúa gọi về với Người lúc : 07:10 ngày 18.09.2022 , tại Tu viện Cù Lao Giêng

Hưởng thọ : 93 tuổi

Khấn Dòng : 69 năm

Nghi thức Nhập quan lúc : 17:00 ngày 18.09.2022

Nghi thức Di quan lúc : 15:45 ngày 19.09.2022

Thánh lễ An táng lúc : 16:00 ngày 19.09.2022

Tại : Nguyện đường Tu viện Cù Lao Giêng

▪️ Quá trình phục vụ :

– Từ năm 1953 – 1964 : Dạy học tại Phnom Pênh

– Từ năm 1964 – 1965 : Dạy học tại Kép

– Từ năm 1965 – 1967 : Dạy học tại Kongpongcham

– Từ năm 1967 – 1968 : Trưởng Cộng đoàn Phnom Pênh

– Từ năm 1968 – 1970 : Giúp các em Đệ tử tại Chruchanvar

– Từ năm 1970 – 1972 : Phục vụ tại Cần Thơ

– Từ năm 1972 – 1981 : Trưởng Cộng đoàn Mỹ Thạnh (Gx. Thanh Phong)

– Từ năm 1981 – 1995 : Phục vụ Cộng đoàn Mỹ Thạnh (Gx. Thanh Phong)

– Từ năm 1995 – 2006 : Trưởng Cộng đoàn Mỹ Thạnh (Gx. Thanh Phong)

– Từ 2006 – 2022 : Hưu dưỡng tại Cù Lao Giêng

Xin cầu cho linh hồn Nữ tu Marie-Claude được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa

Kính báo


Xin cầu cho linh hồn Nữ tu Marie-Claude Long Thị Chức được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa . 🙏 🙏 🙏

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang