Tắt Quảng Cáo [X]

Linh mục Giuse Đinh Châu Trân, O.P., về Nhà Cha

07:39 07/12/2022
hoc du
Kính thưa quý cha và anh em,

Văn phòng Tỉnh dòng Đa Minh xin kính báo:

Linh mục Giuse ĐINH CHÂU TRÂN, O.P.
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 11g40 thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022
tại Tu viện Mai Khôi, Quận 3, TP. HCM.
(Xin xem file đính kèm.)
Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện. 🙏🙏

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang