Tắt Quảng Cáo [X]

Tiểu sử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

12:17 18/01/2023
hoc du

Tiểu sử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938

Học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949

Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968

Thụ phong Linh Mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967

Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972

Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975

Cha xứ Chính Tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975

Tổng Ðại Diện Giáo Phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975

Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991

Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991

Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994

Giám Mục giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994

Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22-4-2010.

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 13-05-2010

Hồng Y ngày 14-02-2015

Nghỉ hưu ngày 17-11-2018

 

Các Thư Mục Vụ của Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn:

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2018

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2017

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2016

Thư mục vụ của Đức Hồng Y Phêrô nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi 2015

TGP Hà Nội: Thông báo mục vụ năm 2015

Thư mục vụ Mùa Vọng 2014

Thư mục vụ Mùa Chay năm 2014

Thư mục vụ về Năm Đức Tin 2013

Thư mục vụ Mùa Chay 2013 của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Thư Mục Vụ Mùa Vọng Năm 2012

Thư mục vụ Mùa Chay năm 2012

Thư mục vụ Mùa Chay của Tổng Giáo Phận Hà Nội năm 2011


Nguồn: TGP Hà Nội

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang